تریدر ها اشخاصی هستند که در شرکت های شرط بندی مسئول انتخاب ضرایب برای بازی ها و شرط های مختلف هستند. تریدر ها هنگام انتخاب ضرایب به غیر از در نظر گرفتن توانایی ، قابلیت ها ، رتبه جدول و خصوصیات یک تیم همچنین طرز فکر عموم شرط بندی کنندگان […]

PLAYER: یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد. BANKER: یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد. TIE یا مساوی: زمانی که ارزش دست بانکِر و دست بازیکن در انتهای بازی برابر شود. NATURAL HAND (دست طبیعی) : ترکیبی‌ از دو […]

شرط بندی های قبل از شروع بازی: چنانچه بازی شروع شده و کامل انجام نشود، تمامی شرط‌ ها لغو می شوند مگر اینکه نتیجه ی شرطی پیشتر مشخص شده باشد: برنده ی بازی مجموع امتیازات زوج یا فرد بازی نتیجه ی دقیق ست نتیجه ی دوبل ( نتیجه ی ست […]

Lad brokes بزرگ‌ترین شرکت شرط‌ بندی در انگلیس است که با داشتن ۲۲۰۰ شعبه در انگلیس، ایرلند، بلژیک، چین، ایتالیا و اسپانیا وسیع‌ترین شرکت شرط‌ بندی در کل دنیا است. بر اساس گزارش دانشگاه ناتینگهام انگلیس، سیر شرط بندی بر روی مسابقات ورزشی در انگلیس که بخش عمده‌ای از آن […]

پاسور مجموعه ای از ۵۲ کارت است که برای سرگرمی , بازی ,قمار وفال به کار می رود . هر یک از کارتها شکل و یا عدد خاصی دارند تا از سایر کارتها معلوم شوند . ارزش کارتها بسته به بازی مورد نظر و قوانین آن بازی تعیین میشود. تاریخ […]